Het nieuws wordt meestal beheerst door nare berichten. Anders is het geen nieuws, zegt men. Toch, zo af en toe, kom je ook een leuk bericht tegen. Eentje die een lach op je gezicht tovert en je nog tot denken zet ook. Zoals die van De Bolle Buik in Gambia, over een bijzonder microkrediet.

Het nieuws
Op de website nos.nl staat te lezen, dat je in de Gambiaanse hoofdstad Banjul taxi’s of bussen kan zien rijden met daarop de naam ‘De Bolle Buik’. En laat dat nou een pannenkoekenrestaurant in Heerhugowaard zijn. Vreemde reclame denk je misschien. Maar niets is minder waar.

De vorige eigenaar van De Bolle Buik, Gerrit van der Meer, heeft vijftien jaar geleden een taxi naar Gambia gebracht als een vorm van microkrediet voor een Gambiaanse jongen, Lamin genaamd. Daarmee kon hij zijn taxibedrijf beginnen. De nieuwe eigenaren van het pannenkoekenrestaurant hebben dit initiatief opgepakt en voortgezet. Daardoor rijden er in Banjul, volgens het artikel, nu al 6 taxi’s en twee schoolbussen van De Bolle Buik rond. De meeste zijn overigens inmiddels overgespoten in de eigen bedrijfskleuren.

Microkrediet als MVO
Wat me met dit artikel vooral tot denken zette, is dat bepaalde hulp soms ‘micro’ lijkt, maar uiteindelijke ‘macro’ uitpakt. Onze koningin Maxima kan ons daar overigens alles over vertellen. Het zijn allemaal vormen van Maatschappelijk Ondernemen. En dat is precies wat wij ook zo belangrijk vinden. Voor nu én voor de toekomst.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Ondernemen worden vaak tot dezelfde categorie gerekend. Als je maatschappelijk verantwoord onderneemt, betekent dat immers dat je ook oog hebt voor duurzaamheid. Dat dat belang verder gaat dan je eigen bedrijfsterrein mag duidelijk zijn. Gelukkig neemt het belang van maatschappelijke duurzaamheid meer en meer toe. Klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, vergrijzing, armoede, gelijke kansen. Het zijn termen die je kan associëren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat er uiteindelijk om, dat je als bedrijf verantwoordelijkheid draagt voor de maatschappij in de meest brede zin des woords. Door in al je activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en toekomstbestendigheid.

Onze partnerschappen
Wij zijn partnerschappen aangegaan, die ons sterken in duurzaam ondernemen. Gewoon omdat we dat belangrijk vinden. Voor nu en voor de toekomst. Zo doen we actief mee in Cirkelstad. Dat is een initiatief van enkele marktpartijen die bouwprojecten duurzaam willen ontwikkelen onder de slogan “geen afval, geen uitval”. Daarnaast proberen alle partners in Cirkelstad mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. En voor de regio Zuid-Holland hebben wij het initiatief genomen voor The New Builders. Dit is een netwerk van bedrijven die werken volgens de drie kernwaarden Co-creatie, Sociale innovatie en Maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij de mens centraal staat.

Oxfam Novib
Wij hebben daarnaast heel bewust gekozen voor een bedrijfspartnership met Oxfam Novib. Deze organisatie helpt mensen onder andere op weg om in hun eigen onderhoud te voorzien door middel van microkredieten. Mensen uit arme landen krijgen zo de faciliteiten om hun eigen onderneming op te zetten. Daarnaast krijgen ze trainingen in ondernemerschap, marketing en productinnovatie. Wij geloven erin dat wij als ondernemers van nu de ondernemers van morgen kunnen en moeten helpen, ook in de arme delen van de wereld. Daarom ondersteunen wij hen van harte.

Ieders eigen keuze
Nou geloof ik dat het niet handig is, als iedereen z’n oude, afgedankte bedrijfsbusje naar Afrika stuurt. Daarnaast is en blijft het natuurlijk sowieso je eigen keuze of en op welke manier je maatschappelijk en duurzaam onderneemt, of hoe je daar invulling aan geeft. Maar het zou mooi zijn als we er met elkaar wat meer bij zouden stilstaan. Wij doen dat in elk geval met grote regelmaat. Niet alleen door Oxfam Novib te steunen, maar ook met onze diensten en innovaties die we voor alles duurzaam willen laten zijn.

Als je meer wilt weten over onze invulling van Maatschappelijk Verantwoord en duurzaam ondernemen, neem dan gewoon even contact met ons op. Bel vrijblijvend voor een afspraak +31 (0) 174 – 285 170.

Meijs Ingenieurs
Dick van Veelen, directeur

Gerelateerde Berichten