Op de televisie zag ik een programma getiteld ‘Je huis op orde’. Voor wie het niet kent, daar wordt een gezin geholpen om grondig hun complete huisraad op orde te brengen. Bewaren, weggooien of weggeven zijn de drie categorieën voor alle spullen die uit het huis komen waaruit men moet kiezen.

Weggeven of hergebruiken
Als je voor de laatste categorie waaruit dat gezin moet kiezen, ‘weggeven’, nou eens ‘hergebruiken’ leest, dan is de opstap naar duurzaamheid snel gemaakt. In de bouwwereld is dat immers een meer en meer toegepaste term. Hergebruik is natuurlijk duurzaamheid in optima forma. Zo heb ik al eens eerder geschreven over de door ons ontwikkelde mogelijkheden van betontransplantatie. Ook dat is hergebruik en daarmee duurzaamheid. Precies zoals het hoort, zou ik zeggen.

Afstand doen
Voor het onderhavige gezin in dat programma blijkt het soms moeilijk om van bepaalde spullen afstand te doen. Terwijl het ding zelf oud, kapot of afzichtelijk lelijk is, heeft het een emotionele waarde, omdat het bepaalde herinneringen oproept. Dat snap ik wel. In de bouw is die emotie gelukkig niet aan de orde. Daarom is het gemakkelijk om zoveel als mogelijk materialen te hergebruiken. Althans dat zou het moeten zijn. Juist in onze wereld, die nog altijd zo’n 35% van alle afval produceert, liggen namelijk enorme kansen. En zo stilaan wordt daar steeds meer mee gedaan.

Materialeninventarisatie
Stel dat een pand gesloopt moet worden. Dan levert dat normaliter veel afval op. Want wat doe je met de meeste van de materialen die uit het pand komen. Naar de afvalberg, of hooguit wordt het gerecycled. Gelukkig kan dat nu ook heel anders, door vooraf een materialeninventarisatie uit te voeren. Een dienst die wij steeds meer aanbieden. Wat het inhoudt is, dat wij in opdracht van de pandeigenaar een grondige inventarisatie maken van alle materialen die er in het pand zitten. Dat kunnen plafondplaten zijn, maar ook kozijnen, raampartijen, stalen hekken, of betondelen. Zo leggen we vast welke materialen van waarde zijn in een ander, nieuw te bouwen of te renoveren pand. Vervolgens kunnen sloopbedrijven inschrijven op het werk en een aanbod doen op de materialen. Als de best waarderende sloper het werk gaat uitvoeren worden de materialen op Insert.nl gezet, waarna het wordt opgeslagen. Tot slot kan een architect die materialen in zijn ontwerp opnemen en kan de aannemer ze kopen en (her)gebruiken in een nieuw project.

Eenvoudig of niet
We hebben het proces een beetje eenvoudig omschreven, want er komt nog wel meer bij kijken. Zo worden in onze rapportages ook de CO2 -waardes opgenomen en dat heeft weer alle invloed op de Milieukosten Indicator (MKI) en de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG), zeg maar de milieubelasting van de materialen die in een gebouw worden toegepast. En hoe meer hergebruikt materiaal wordt verwerkt, hoe lager de MKI-waarde wordt en des te beter de MPG is. Een eenvoudig praktijkvoorbeeld vind je in de Utrechtse wijk Overvecht. Daar moest het ene flatgebouw worden gesloopt, terwijl een andere moest worden getransformeerd. Met onze materialeninventarisatie is bekeken welke materialen uit de sloop in het andere gebouw gebruikt konden worden. Zo eenvoudig kan het dus.

Je huis op orde is noodzaak
Dat het hergebruiken van materialen meer en meer noodzaak wordt mag inmiddels voor iedereen duidelijk zijn. Niet alleen omwille van wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Klimaatwet of de Transitieagenda voor de Bouw. Maar zeker en vooral ook omdat we de uitstoot van stikstof voor volgende generaties naar nul moeten terugbrengen en de aarde niet meer kunnen blijven uitputten. Daar zijn wij ons volledig van bewust en daar spannen wij ons voor in. Met betontransplantatie, met materialeninventarisatie, met onze ISO14001 certificering, met ons CO2 certificaat en gewoon door er dagelijks mee bezig te zijn.
Zo houden wij voortdurend ‘ons huis’ op orde.

Meer weten over materialeninventarisatie en wat wij voor je kunnen doen? Bel of mail gewoon voor een afspraak.

Meijs Ingenieurs
Dick van Veelen, directeur