Als het goed is -en daar ga ik maar vanuit- moet moeder aarde nog wel een paar eeuwen mee. Of langer misschien. Omwille van de mensheid, van alle dieren en alle vegetatie. Maar dat we het haar met z’n allen niet gemakkelijk hebben gemaakt, dat is steeds duidelijker geworden. Daarom worden er op vele fronten alternatieven gezocht die het milieu minder belasten.

Allerlei sectoren
In heel veel sectoren worden nieuwe, betere en vooral milieuvriendelijker toepassingen of mogelijkheden gezocht en gevonden. Wie had dertig jaar geleden gedacht, dat er anno nu zoveel elektrische auto’s zouden rijden. Of wat dacht je van het enorme aantal zonnepanelen die er inmiddels liggen, om energie op te wekken. Het zijn alternatieven die inmiddels bijna gewoon zijn geworden. Ook in de bouw wordt er hard gewerkt aan nieuwe producten en nieuwe toepassingen, die het milieu ontlasten of misschien zelfs ten goede komen.

Gedwongen of vrijwillig
De vraag of al die alternatieven gedwongen of vrijwillig zijn gezocht is minder interessant. Het heeft vooral te maken met het inzicht dat we met elkaar hebben gekregen, dat het zo niet langer kan. De aarde wordt uitgeput en de lucht vervuilt. Enfin, je kent het verhaal wel. Maar hoe je het ook wendt of keert, het lijkt mij goed dat we ons er bewust van zijn dat we onze wereld omwille van de toekomst anders moeten inrichten. Daar werken wij zelf ook aan. Duurzaamheid en circulariteit staan bij ons namelijk hoog in het vaandel.

Beton of niet
Beton is in de bouw een product wat nog heel veel wordt gebruikt. Het gaat immers heel lang mee (slijtvast) en is enorm sterk. Maar voor de productie ervan is heel veel energie nodig en dat geeft dus veel uitstoot van CO2. Mede daarom zijn er alternatieven gezocht, zoals Ferrock, een cementmengsel met ijzer dat CO2 gebruikt om uit te harden en zelfs meer Co2 opneemt dan het nodig heeft om te maken. Of het biobased bouwen. Een manier van bouwen die op de natuur gebaseerd is, met bouwmaterialen die gegroeid zijn. En tot slot wordt er gekeken naar de mogelijkheden om te bouwen met gestolde lava.

Hergebruik is circulariteit
Laat het duidelijk zijn, dat ik me kan vinden in allerlei alternatieven die de bouwsector minder vervuilend maken. Want nog altijd is een derde van alle afval afkomstig van de bouw. Dat moet dus beter kunnen. En alleen recyclen is ook niet altijd het beste alternatief. Want ook dat kost veel energie -vooral bij het recyclen van beton- en geeft daardoor weer veel uitstoot van CO2. Wij pleiten daarom voor hergebruik. Waar dat maar even kan, gewoon doen.

Betontransplantatie
Niet veel bouwbedrijven durven het nog aan, maar wij wel. Wij hebben dit concept immers bedacht. We hergebruiken (delen van) oude betonnen platen opnieuw. Soms als wanddelen, maar soms ook voor hele andere doeleinden, zoals plantenbakken. Dat is circulariteit waar wij voor staan. Daarmee is moedertje aarde geholpen en het milieu de winnaar.

Wil je er meer info over? Bel vrijblijvend voor een afspraak +31 (0) 174 – 285 170.

Meijs Ingenieurs & Uitvoering
Dick van Veelen, directeur

Gerelateerde Berichten