Er bestaan over geld veel uitdrukkingen en gezegdes. Dat komt natuurlijk omdat geld nu eenmaal een bijna centrale rol speelt in ons leven. Daarom wordt er door opdrachtgevers nadrukkelijk, maar helaas ook heel eenzijdig gekeken naar prijsverschillen tussen meerdere aanbieders. Dan is goedkoop soms juist duurkoop.

Appels en peren
Met de uitdrukking ‘Goedkoop is duurkoop’ wordt bedoeld, dat als je ergens weinig voor betaalt, je alsnog duur uit bent wanneer dat product van slechte kwaliteit is of niet voldoet aan wat je eigenlijk wilt hebben. Dat geldt natuurlijk niet minder voor bepaalde diensten. Ook als het gaat om sloopwerk. Vooral wanneer je als opdrachtgever niet verder kijkt dan alleen naar de prijs, kan goedkoop zomaar duurkoop blijken te zijn. Het is natuurlijk belangrijk dat je appels met appels vergelijkt.

Ervaring
Enige tijd geleden werden wij gevraagd om een aanbieding te doen voor de sloop van een deel van een pand. Daarbij moest een betonnen vloer worden weggehaald. Ook een concullega werd gevraagd om een prijsopgave te doen. Die concullega leek aanvankelijk goedkoper omdat hij simpelweg een lagere prijs had neergelegd voor het sloopwerk. Wij hadden echter aangeboden om grote delen van die betonnen vloer voor dezelfde opdrachtgever verderop als vloerplaten te hergebruiken, in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling waarmee men bezig was. Per saldo was onze aanbieding daardoor beduidend goedkoper. De hergebruikte platen behoefde de opdrachtgever verderop immers niet aan te schaffen, want die kwamen uit de gesloopte vloer. Zo was onze offerte dankzij de som der delen een stuk interessanter.

Hergebruik en gebiedsontwikkeling
Materialen hergebruiken, het liefst volledig maar toch tenminste deels, is natuurlijk een uitstekende manier van kostenbesparing. Je hoeft dan namelijk die materialen of producten niet opnieuw aan te schaffen, zoals in ons voorbeeld van die vloerdelen. Daarnaast is het ook nog eens duurzaam en circulair. Goed voor het milieu dus. Wij kijken sowieso naar de mogelijkheden om materialen of producten te hergebruiken. Daarbij is gebiedsontwikkeling van belang. Dan kijken we vooral naar de ontwikkelingsplannen voor een bepaald gebied en betrekken we meerdere projecten in het plan en in onze werkzaamheden. Want dan is hergebruik heel goed realiseerbaar. Dat levert de opdrachtgever financieel veel op én het is goed voor het milieu. Wij hebben daar bijvoorbeeld onze techniek van betontransplantatie voor ontwikkeld. Maar hergebruik van materialen kan natuurlijk op veel meer gebieden heel interessant en voordelig zijn.

De week van het geld
In 2022 was van 28 maart t/m 1 april de week van het geld. Een lesprogramma met name voor kinderen in het basisonderwijs om te leren wat geld is, wat de waarde ervan is en hoe je er het beste mee kunt omgaan. Naast vele financiële instellingen en bedrijven doen er al zo’n 270 gemeentes aan mee. Een mooi en goed initiatief vind ik van “Wijzer in Geldzaken’, een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, consumentenorganisaties, overheden en wetenschap. Van de vele verschillende lessen en lesmaterialen is er zelfs een filmpje voor groep 6 met als titel ‘Goedkoop is vaak Duurkoop’. Zo leren zelfs kinderen al dat je verder moet kijken dan alleen de prijs voor een product.

Wil je meer weten over onze werkwijze, of over het hergebruik van materialen?
Neem dan gewoon eens contact met ons op per mail of telefonisch.

Meijs ingenieurs
Dick van Veelen, directeur

Gerelateerde Berichten