Wat uw project ook is, wij adviseren, helpen en begeleiden waar dat nodig of gewenst is. Wij hebben de kennis om uw project succesvol te laten verlopen en te realiseren, desgewenst volledig turn-key. Vanaf de architect en de constructeur, het aanvragen van de vergunningen en de eventuele sloopwerkzaamheden tot en met de zorg voor de uiteindelijke uitvoering.

Directievoering sloop en bouw

Bij elk bouw- en sloopproject dient er directie te worden gevoerd. Dit houdt in, dat de directievoerder het toezicht houdt op de uitvoering van het werk en op de naleving van het bestek. Eventuele bestekwijzigingen worden adequaat door hem afgehandeld. Wij verzorgen de directievoering graag voor uw project. Dat doen we kundig, pragmatisch en toegewijd, terwijl we open en duidelijk communiceren over de voortgang.

LCA en duurzaamheid parameters

Voor een duurzame bouw zijn cijfers van belang. Denk aan cijfers voor CO2, stikstof of fijnstofreductie. Die brengen wij graag voor u in kaart door middel van parameters. Daarnaast kunnen wij de milieugerichte Life Cycle Analyses (LCA) in kaart brengen. Dit is een methode waarbij de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu aangetoond worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In een LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken.