Sommigen denken dat iedereen kan slopen. Niets is minder waar. Gecontroleerd slopen is een vak en dat vergt vakmanschap. Dat hebben wij in huis. Daarbij dient er ook onderzoek te worden gedaan naar de waarde van materialen en aanwezigheid van asbest. En tot slot kunnen wij ervoor zorgen, dat betondelen volledig worden hergebruikt.

Grondstoffen- en materialeninventarisatie

Bij een materialeninventarisatie identificeren en documenteren wij alle herbruikbare materialen binnen het sloopobject Dat kan zijn een gebouw zoals een ziekenhuis, of een fabriek, maar het kan ook gaan om een brug. De bouwkundige inspecteurs van Meijs Ingenieurs maken deze inventarisatie aan de hand van tekeningen en visuele inspecties op direct herbruikbare (bouw)materialen. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld deuren, installaties en sanitair. Bij een (grond)stoffeninventarisatie gebeurt dit op basis van hoofddeelstromen. Met tekeningen en visuele inspecties op locatie registreren wij de hoeveelheden beton, glas, metaal, hout, kalkzandsteen en bijvoorbeeld gips. Met deze inventarisatie is er een compleet beeld van de circulaire waarde. Dit vormt de basis voor een circulair sloopplan.

Sloopbestek

Als er gesloopt moet worden, dan dient dat in een sloopbestek te worden weergegeven. Dat bestek maken wij graag voor u en kan dienen voor een uit te schrijven aanbesteding, en als uitvoeringsrichtlijn voor de sloper.

Asbestonderzoek

In gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 kan asbest zijn verwerkt. Bij sloop en renovatie van een gebouw voor 1994 is het vanuit wetgeving verplicht om een asbestonderzoek te laten uitvoeren. Bij de bewerking of verwijdering van asbest loop je namelijk het risico op blootstelling aan asbestvezels. Door Meijs Ingenieurs vooraf te laten onderzoeken waar er in het gebouw asbest zit, kunnen er maatregelen genomen worden om veilig en gezond te wonen en te werken.

Betontransplantatie

Betontransplantatie is volledig circulair en absoluut duurzaam. Het lijkt misschien een vreemd woord, maar het is een begrip dat wij zelf hebben ontwikkeld. Het houdt in, dat betonnen delen van een pand worden verwijderd en vervolgens worden hergebruikt in een nieuwe situatie.

Wanneer beton wordt gerecycled, dan wordt het gebroken tot puingranulaat en gebruikt als ophoogmateriaal of grindvervanging. Die bewerking vergt enorm veel energie terwijl het slechts een laagwaardig product oplevert. Betontransplantatie daarentegen heeft een lage energievraag en levert een hoogwaardig nieuw product op. Denk hierbij aan gevels die weer nieuwe gevels worden. Dat is duurzaam en circulair ondernemen. Voor de Milieu Prestatie van Gebouwen (MPG) levert het bovendien hoge scores op.

& Heb je hier aan gedacht? Beton Transplantatie.

Omdat beton recyclen ten koste gaat van duurzame kwaliteit ontwikkelden wij een betere co2 vriendelijke wijze om beton opnieuw te gebruiken. In het document beton transplantatie kan je meer informatie vinden.