ISO 14001

Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001. Dit geeft aan dat wij de zorg voor het milieu in ons beleid hebben opgenomen. Belangrijker is natuurlijk dat de uitvoering van dit beleid garandeert dat wij op dit punt, ieder jaar weer progressie boeken. Wij doen dit door al ons materiaal te recyclen en CO2 emissies te reduceren via betere energiebronnen en energiehergebruik.

Ketensamenwerking

Door samenwerkingsverbanden zoals in Cirkelstad, werken wij aan duurzaamheid. Daar hebben we inmiddels vele jaren ervaring in. Daarbij hanteren wij twee aandachtsvelden: geen afval en geen uitval.

Door samenwerkingen, co-partners en in overleg met scholen werken wij voortdurend aan innovatieve verbeteringen. Hierdoor bereiken wij een efficiency waar opdrachtgevers van profiteren. Voorbeelden zijn onze integratie in het ontwerpproces, de automatisering van de werkvoorbereiding en ons digitale logboek.

Door samen te werken met leveranciers werken wij aan kwaliteitsverbetering én aan verhoging van duurzaamheid en circulariteit van producten.

CO2 Certificaat

Specifiek voor het reduceren van onze CO2 emissie hebben wij ons CO2 certificaat behaald in trede 3. Wij willen transparant zijn in de maatregelen die wij nemen om onze doelen te behalen. Daarom publiceren wij ons energiemanagementplan. Daarnaast zullen wij ook onze planning publiceren waarin de maatregelen staan die wij nemen om de CO2 uitstoot te reduceren. Naast deze twee zaken zullen wij op reguliere basis een management review publiceren, zodat u ook daadwerkelijk kunt zien waar wij staan. Rapportages kunt u vinden onder het kopje “CO2 prestatieladder”.

Materiaalgebruik

Wij gaan niet goed om met de beschikbare grondstoffen die deze aarde nog heeft. We putten haar steeds meer uit en gooien nog te veel weg. In het gebruik van onze eigen materialen houden wij daar rekening mee volgens het 10R model. Vanuit onze ervaring en kennis kunnen wij u adviseren hoe om te gaan met het materialen vraagstuk. Bovendien kunnen wij een scan maken van uw vastgoed, wat de waarde is van de beschikbare materialen en welke milieu impact u hiermee kunt maken. Bovendien kunnen wij een financiële analyse maken die wel eens in uw voordeel kan uitvallen.

Maatschappelijk Verantwoord & Meijs

Mens

Vanuit ons programma 1LevelUp krijgen medewerkers trainingen en cursussen gericht het werk en gericht op hem of haar als mens.

Milieu

Door samen te werken met partners en leveranciers werken wij aan kwaliteitsverbetering én aan verhoging van duurzaamheid en circulariteit van producten.

Maatschappij

Via sponsoring en dergelijke laten wij zien wat onze binding met ons achterland en de maatschappij is.