Partners & Meijs

Wij zijn partnerschappen aangegaan, die ons sterken in het duurzaam ondernemen. Gewoon omdat we dat belangrijk vinden. Voor nu en voor de toekomst.

Cirkelstad & Meijs

Cirkelstad is een initiatief van enkele marktpartijen die bouwprojecten duurzaam willen ontwikkelen onder de slogan “geen afval, geen uitval”. In de praktijk betekent dit, dat wij op bouwprojecten afval willen voorkomen of in ieder geval tot een minimum zullen beperken. Daarnaast proberen alle partners in Cirkelstad mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Dit initiatief is ooit begonnen in Rotterdam en inmiddels zijn er Cirkelsteden  door het hele land. Kijk voor meer informatie op www.cirkelstad.nl.

New Builders & Meijs

The New Builders is een netwerk van bedrijven die werken volgens de drie kernwaarden Co-creatie, Sociale innovatie en Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij staat de mens centraal, want die moet het nieuwe bouwen uiteindelijk ook bewerkstelligen. Voor Zuid Holland hebben wij het initiatief genomen dit netwerk op te bouwen en meerdere partners zijn inmiddels aangehaakt. Kijk gerust eens op de website www.thenewbuilders.nl.

Wij hebben heel bewust gekozen voor een bedrijfspartnership met Oxfam Novib. Zij helpt mensen op weg om in hun eigen onderhoud te voorzien door middel van microkredieten. Mensen uit arme landen krijgen zo kredietfaciliteiten om hun eigen onderneming op te zetten. Daarnaast krijgen ze trainingen in ondernemersskills, marketing en productinnovatie. Wij geloven erin dat wij als ondernemers van nu de ondernemers van morgen kunnen helpen. Daarom ondersteunen wij hen van harte.

Maatschappelijk Verantwoord & Meijs

Mens

Vanuit ons programma 1LevelUp krijgen medewerkers trainingen en cursussen gericht het werk en gericht op hem of haar als mens.

Milieu

Door samen te werken met partners en leveranciers werken wij aan kwaliteitsverbetering én aan verhoging van duurzaamheid en circulariteit van producten.

Maatschappij

Via sponsoring en dergelijke laten wij zien wat onze binding met ons achterland en de maatschappij is.