De deskundige zorg voor de uitvoering van uw project nemen wij u graag uit handen. Of het nu gaat om bouwkundige brandpreventie, nieuwbouw, verbouw of renovatie, wij kunnen uw project volledig turn-key uitvoeren. Onze specialisatie bij renovatie is dat wij duurzaamheid als oogmerk hebben. Dat is kunde & Meijs.

Duurzaam bouwen & Meijs

Nieuwbouw, verbouw, renovatie, sloop of bouwkundige brandpreventie. Wat uw project ook is, wij hebben de kunde om het succesvol te realiseren, desgewenst volledig turn-key. Wij dragen graag de zorg voor de uiteindelijke uitvoering. Bij een renovatieproject zit onze specialisatie bovendien in een oogmerk voor duurzaamheid.

Bouwkundige brandpreventie & Meijs

Om de gevaren van een mogelijke brand of de uitbreiding ervan te beperken, zijn er bouwkundige voorzieningen noodzakelijk. Deze bestaan uit verschillende deelgebieden, die wij volledig of in deelgebied kundig uitvoeren. Het gaat dan om:

  • Het plaatsen van brandwerende afdichtingen, zodat de onderbrekingen in de brandscheiding verdwijnen. Vaak gaat het dan om leidingen, buizen of kabelgoten die door muren, plafonds of vloeren lopen..
  • Het plaatsen van brandwerende deuren, vloeren en/of plafonds, zodat een eventuele brand niet kan doorslaan naar andere ruimtes.
  • Het plaatsen en aanbrengen van brandwerende beglazing.
  • Het aftimmeren van hoofd-draagconstructies of ander timmerwerk zoals wanden en schachten.
  • Het aanbrengen van brandwerende coatings op stalen hoofd- en draagconstructies.

Installatietechnische brandpreventie & Meijs

Bij installatietechnische brandpreventie gaat het om het plaatsen en eventueel in werking stellen van installaties die een eventuele brand beperken. Het gaat hierbij om

  • Noodverlichting Wanneer er brand ontstaat, zal vaak de stroom uitvallen of wordt het donker als gevolg van de rook. Noodverlichting is dan een middel om mensen te helpen het pand te ontvluchten. Daar zorgen wij graag voor.
  • Sprinklers aanbrengen. Voor grotere oppervlaktes in gebruiksruimten, of in gebouwen voor specifieke doeleinden, is een sprinkler installatie een goede oplossing. Daarmee kan een beginnende brand snel en automatisch worden bestreden. Wij kunnen dat voor u verzorgen.
  • Brandmeldinstallaties (BMI) plaatsen. Onder bepaalde condities moet een gebouw voorzien zijn van een brandmeldinstallatie. Wij plaatsen ze op de plekken waar ze nodig zijn en zorgen ervoor dat het allemaal goed functioneert.
  • Plaatsen van brand- en vlinderkleppen. In ventilatie- en luchtbehandelingsleidingen moeten soms brandkleppen danwel vlinderkleppen worden geplaatst. Wij zorgen er voor.
  • Blusmiddelen plaatsen. Blusmiddelen zijn bijvoorbeeld haspels, brand- of poederblussers. Wij zorgen er voor, dat ze worden geplaatst en natuurlijk dat het allemaal functioneert.

Organisatorische brandpreventie & Meijs

Het maken van vluchtplannen, ontruimingsplannen en het plaatsen van signaleringen, zijn aspecten die behoren bij organisatorische brandpreventie. Brand begint bij de mensen zelf, wordt wel eens gezegd. Zij nemen immers het risico om een brand te laten ontstaan. Dan is het juist zo verstandig om de gevaren ervan, ook organisatorisch, in kaart te hebben.

Digitale vestlegging & Meijs

Wij leggen al onze werkzaamheden vast in een door ons zelf ontwikkelde software applicatie. Dit gebruiken wij vooraf bij het inventariseren van een pand om de status van de brandveiligheid in kaart te brengen. Daarnaast zetten wij deze app ook achteraf in, wanneer er bijvoorbeeld brandwerende aanpassingen zijn gedaan.

In onze software geven wij op tekening aan waar een brandwerende applicatie zit, wat de specificaties van deze applicatie zijn, wat de productcertificaten en attesten zijn en wij maken een foto van de situatie. Alle applicaties zijn op deze manier duidelijk geadministreerd en vormen zo een digitaal logboek. Dit logboek is online via ons webportal in te zien. Deze vorm van administratie kent vele voordelen voor ons, maar vooral voor u als opdrachtgever. Alle werkzaamheden en toepassingen zijn immers direct voor u in te zien.