Wat uw project ook is, wij adviseren, helpen en begeleiden waar dat nodig of gewenst is. Wij hebben de kennis om uw project succesvol te laten verlopen en te realiseren, desgewenst volledig turn-key. Vanaf de architect en de constructeur, het aanvragen van de vergunningen en de eventuele sloopwerkzaamheden tot en met de zorg voor de uiteindelijke uitvoering.

Directievoering sloop en bouw

Bij elk bouw- en sloopproject dient er directie te worden gevoerd. Dit houdt in, dat de directievoerder het toezicht houdt op de uitvoering van het werk en op de naleving van het bestek. Eventuele bestekwijzigingen worden adequaat door hem afgehandeld. Wij verzorgen de directievoering graag voor uw project. Dat doen we kundig, pragmatisch en toegewijd, terwijl we open en duidelijk communiceren over de voortgang.

LCA en duurzaamheid parameters

Voor een duurzame bouw zijn cijfers van belang. Denk aan cijfers voor CO2, stikstof of fijnstofreductie. Die brengen wij graag voor u in kaart door middel van parameters. Daarnaast kunnen wij de milieugerichte Life Cycle Analyses (LCA) in kaart brengen. Dit is een methode waarbij de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu aangetoond worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In een LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken.

Download ons kennisdocument

& Heb je hier aan gedacht?
Materialen Inventarisatie

Heeft u plannen om te (ver)bouwen dan bestaat de kans dat er vanuit de oude situatie materialen beschikbaar komen. Deze zijn van waarde voor de nieuwe plannen of voor projecten van derden.

Door uw materialen aan te bieden voor hergebruik ontstaat een significante bijdrage aan de duurzaamheidsuitdaging waar we voor staan en is het tevens interessant vanuit een budgettair oogpunt.

Download ons kennisdocument om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden.

&PRAKTIJKVOORBEELD HERGEBRUIK

Ondanks dat circulariteit wint aan populariteit is er rondom hergebruik van materialen nog veel onwetendheid. Enerzijds omdat mensen geen goed beeld hebben van de mogelijkheden. Anderzijds is er een misvatting dat hergebruik een minderwaardig eindresultaat oplevert.

Wij organiseren regelmatig kennissessies of presentaties waardoor de ogen open gaan. Zo waren wij dit keer bij het kantoor van Bureau Boot. Dit gebouw is compleet voorzien van materialen welke een eerder leven hebben gehad. Hier ondervinden bezoekers (en medewerkers) dat dit gewoon aanvoelt als nieuwbouw.